TR | EN
Bölüm Başkanından

Sevgili Öğrenciler,

Enformasyonu bilgiye dönüştürme adına gösterilen çabalar ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin önemli göstergelerinden biridir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin eğitim teknolojilerini istendik ölçüde işe koşmada öğrencileri hem kuramsal hem uygulamalı bir dizi içerikle donatılmış kılma görevi bulunmaktadır. Öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin çok yönlü ve farkındalığı yüksek bir karakterde yetişmesidir.

Bilindiği üzere Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları’nda yapılan güncellemelerde alan eğitimi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerinin eskiye kıyasla daha dengeli olacak biçimde dağıtımı önerilmiştir. Bu bağlamda Fakültelerin ve özellikle Bölümlerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimi kendi öğrencilerine de aktaracak öğretmen adaylarını yetiştirebilecek bir anlayışta olması elzemdir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk “Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek, ana siyasetimizin açık dileğidir.” sözüyle daha o yıllardan bu üç beceri alanına vurgu yapmaktadır. Bölümümüz bu genel hedefe hizmet edecek potansiyele sahip, alan ve alan eğitimi bilgisi, mesleki deneyimi ve sosyal yönü yüksek öğretim elemanlarına sahiptir.

Gerçekleştirilen Bölüm etkinliklerimiz kapsamında mezunlarımızla öğrencilerimizi buluşturma, Alan Eğitimi derslerine yönelik materyal sergileri, teknik geziler, çeşitli teknolojik araçların kullanımına ilişkin öğrencilerimiz ve Fakültemiz çalışanlarına yönelik seminerler-kısa vadeli kurslar, robotik çalıştayları, teknoloji forumları ve benzeri platformların yöneticileriyle söyleşiler ve daha birçok etkinlik yer almaktadır. Teknoloji ve eğitimin kesiştiği örnekler arttıkça daha fazla etkinlik planlanacak ve hayata geçirilecektir.

Bölümümüz öğretim elemanlarının Bilişim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Teknolojileri, Öğretim Tasarımı, Uzaktan Öğretim Tasarım ve Yönetimi, Materyal Geliştirme ve Uzaktan Öğretim Teknolojileri başlıkları altında tanımlanmış çalışma alanları ve özelinde eğitim teknolojilerine ilişkin liderlik davranışları, matematik eğitiminde ikna teknolojisi kullanımı, çevrimiçi öğrenmede kişiselleştirme, bilgisayarla görü ve yüksek başarım, otantik matematik eğitimi, işbirlikli çevrimiçi öğrenme, öğretmen yetiştirme ve sosyal medya etiği konularında Bölümümüzü güçlü kılan başarımları bulunmaktadır.

Yaşamınıza olumlu katkılar getirecek eğitim ve araştırma deneyimlerini kazanmanızı ve sürekli kılmanızı dilerim. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERSOY

Bölüm Başkanı